Turisticka agencija Maestral Novi Sad

Zatvori pretragu turisticke ponude maestral Novi Sad

Medjunarodno putno osiguranje

Možete li da zamislite savršeno putovanje na kome nema nerešivih ili neprijatnih situacija? Da neko na svakom koraku, 24 sata  brižno vodi računa o svim nepredviđenim okolnostima umesto vas?

Bez razlike da li ste poslovan čovek, turista ili avanturista, da li ste na tom putu sami ili u društvu, putovaćete sigurno. Bićete zaštićeni vi i vaši saputnici, lica koja nehotice povredite, pa čak i vaš prtljag. Ako iznenada otkažete put zbog nepredviđenih okolnosti, biće vam vraćen skoro ceo iznos uložen u aranžman.

Slobodno otkrivajte nova tržišta, partnere, destinacije i nova iskustva. A mi ćemo pokriti sve rizike na tom putovanju. Novi DDOR-ov paket putnog osiguranja učiniće da ništa ne pokvari vaš plan, užitak ili opuštanje…

Ko se može osigurati, i kako?

Ovaj paket putnog osiguranja mogu zaključiti sve osobe do 85 godina života – domaći i strani državljani koji imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Srbije.

Može se zaključiti kao individualno, porodično (za najviše dve odrasle i pet maloletnih osoba, bez obzira na srodstvo), ili grupno.

Za jasno definisani broj dana zaključuje se kratkoročno osiguranje, a za neograničeni broj putovanja zaključuje
se godišnje osiguranje, pri čemu jedno putovanje može trajati najviše 45 dana.

Koji su troškovi pokriveni?

Paket putnog osiguranja kompanije „DDOR Novi Sad“, u saradnji sa svetski priznatom asistentskom kompanijom Mondial Assistance, obuhvata:

Putničko zdravstveno osiguranje, koje pokriva:
– Troškove lečenja i prevoza u slučaju iznenadne bolesti ili nezgode za vreme boravka u inostranstvu
– Troškove repatrijacije ili troškove sahrane u inostranstvu
– Troškove potrage i spašavanja, uključujući troškove spašavanja helikopterom
– Troškove povratnog putovanja za jednu blisku osobu u slučaju da bolničko lečenje traje duže od pet dana
– Troškove za prevoz i smeštaj saputnika zbog izmene rezervacije
– Troškove alternativnog prevoza i prenoćišta ako zbog neočekivanih događaja zakasnite na sledeće prevozno sredstvo ili na zakazani događaj

Osiguranje od nesrećnog slučaja / nezgode koje pokriva

– Nadoknadu, u skladu sa Uslovima osiguranja, ukoliko tokom putovanja ili boravka u inostranstvu dođe do nezgode koja za posledicu ima invaliditet ili smrt.

Osiguranje odgovornosti prema trećim licima koje pokriva:

– Materijalne i nematerijalne troškove za štetu koju nehotice eventualno nanesete trećem licu za vreme boravka u inostranstvu– u svakodnevnom životu, biciklom, čamcem, amaterskim bavljenjem sportom u skladu sa Uslovima osiguranja.

Dodatni deo paketa

Osiguranje  prtljaga koje pokriva:
– Troškove za izgubljene, oštećene, uništene ili ukradene stvari, uračunavajući čak i stvari koje ste kupili tokom putovanja. A ako Vaš prtljag zakasni više od 12 sati, isplatićemo Vam nadoknadu za nabavku rezervne garderobe!

Osiguranje otkaza putovanja
– Ako ste prinuđeni da zbog neočekivanih okolnosti (nesrećnog slučaja, neočekivane bolesti, štete na imovini – požara, poplave, pa čak i nenajavljenog prekida radnog odnosa) odustanete od putovanja koje ste već ugovorili sa turističkom agencijom, ovo osiguranje će Vam pokriti deo sume koju ste već uplatili agenciji!

Kako reagovati u slučaju nevolje?

U slučaju da nastupi bilo koji od osiguranih slučajeva, potrebno je da odmah pozovete asistentsku kompaniju preko broja telefona koji je odštampan na polisi, a zatim da postupite prema instrukcijama. Vaši troškovi će biti pokriveni odmah, ili refundirani po povratku u zemlju, u skladu sa Uslovima osiguranja.

Na Vaš poziv, asistentska kompanija Mondial Assistance će Vam pružiti pomoć i asistenciju tokom 24 sata Vašeg putovanja i boravka u inostranstvu, a ako zatreba – na raspolaganju će Vam biti i pravna pomoć!

Osiguranje se zaključuje u skladu sa Uslovima za paket putnog osiguranja.

Za dodatne informacije pozovite naš Korisnički centar na 021 480 2222.

OSNOVNI PAKET TERITORJALNO POKRIĆE / OSIGURAVAJUĆEPOKRIĆE INDIVIDUALNO OSIGURANJE (10 DANA) U EUR
1. Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu Ceo Svet
Medicinski troškovi neophodnog lečenja u slučaju bolesti ili nezgode i medicinski neophodnog prevoza osiguranika Do ugovorene sume osiguranja 10.000
Troškovi povratnog putovanja iz Srbije do mesta hospitalizacije za 1 lice blisko osiguraniku Pokriveno 100%
Troškovi noćenja i prevoza zbog izmene rezervacije za pratioca Do 50 evra noćenje/ max 7 noćenja
Troškovi repatrijacije ili troškovi sahrane u inostranstvu Do ugovorene sume osiguranja 22.000
Troškovi potrage i spašavanja, uključujući troškove spašavanja helikopterom Do ugovorene sume osiguranja 11.000
Troškovi alternativnog prevoza usled neplaniranog kašnjenja Pokriveno 100%
Dodatni troškovi zbog kašnjenja u zemlji prebivališta Max 100 evra noćenje
Pravna pomoć: Troškovi prevodioca / troškovi advokata Do ugovorene sume osiguranja 2.200 / 5.500
2. Osiguranje od posledica nesrećnog slučaja Ceo Svet uključujući Srbiju
Smrt Ugovorena osigurana suma 5.000
Invaliditet Do ugovorene osigurane sume 20.000
3. Osiguranje odgovornosti osiguranika prema trećem licu u inostranstvu Ceo Svet / Do ugovorene sume osiguranja 440.000
Osnovni paket – ukupno 28,40
4. Osiguranje prtljaga DODATNO POKRIĆE Ceo Svet uključujući Srbiju / Do ugovorene sume osiguranja 150
5. Osiguranje otkaza putovanja DODATNO POKRIĆE Srbija / Pokriveno Cena aranžmana
Osnovni paket sa uključenjem dodatnih pokrića 52,01

* U primeru je uzeta cena aranžmana od 5oo EUR