fbpx

Turisticka agencija Maestral Novi Sad

Zatvori pretragu turisticke ponude maestral Novi Sad

Osiguranje

osiguranje

OSIGURANJE PUTNIKA

Osiguranje je veoma bitna stavka prilikom planiranja odlaska u inostranstvo. Briga o putnicima kod nas je uvek na prvom mestu. Kao agencija koja vodi računa o bezbednosti putnika tokom boravka u inostranstvu, u saradnji sa osiguravajućom kućom DDOR Novi Sad, omogućili smo putnicima da polise putnog osiguranja mogu da uplate kod nas.

Cena polise osiguranja u agenciji ne razlikuje se od cene koju daje osiguravajuća kuća, jer mi radimo po standarnim tarifama koje odredi DDOR.

Polisa putnog osiguranja se može ugovoriti i kupiti isključivo pre polaska na put, nikako nakon polaska i prelaska državne granice.

DA LI JE OBAVEZNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA INOSTRANSTVO?

Bilo da na put krećete zbog posla ili zbog uživanja, imajte na umu da je, pored spakovanih kofera i važećeg pasoša, potrebno sa sobom ponesete i polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. Ukoliko planirate put u inostranstvo preporučujemo Vam da polisu putnog osiguranja uzmete bez dvoumljenja, jer nikada ne znate kada Vam može zatrebati medicinska pomoć tokom puta. Na polisu ne gledajte kao na bezpotrebni trošak, već kao na investiciju u bezbrižno putovanje.

ŠTA POKRIVA PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE?

Polisa međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja pruža sigurnost putnicima u slučajevima iznenadne bolesti ili nezgode tokom boravka u inostranstvu u skladu sa Uslovima osiguranja.

Pored toga, polisa osiguranja pokriva i troškove:

 • ambulantnog lečenja,
 • nabavke lekova i sanitetskog materijala,
 • hitnog prevoza do najbliže bolnice,
 • bolničkog lečenja,
 • neophodne dijagnostike,
 • neodložnih operacija zbog akutne bolesti,
 • stomatološke usluge u cilju olakšavanja akutne zubobolje,
 • i druge troškove, u skladu sa uslovima osiguranja.

KO MOŽE DA ZAKLJUČI PUTNO OSIGURANJE?

Putnim osiguranjem mogu se osigurati sve osobe do 85 godina života, državljani Republike Srbije i strani državljani koji imaju prijavljeno prebivalište ili strani boravak na teritoriji Republike Srbije. U slučaju stranih državljana osiguranje ne važi na teritoriji Republike Srbije i na teritoriji države čiji su državljani.

VRSTE PUTNOG OSIGURANJE?

Polisa putnog osiguranja može biti:

 • individualna (za pojedinačna putovanja),
 • porodična (za porodice strukture roditelji i do petoro maloletne dece),
 • grupna (za više od 16 putnika),
 • multi (za više izlazaka iz zemlje) i
 • radna (za osobe koje imaju radne obaveze u inostranstvu)

Polisa putnog osiguranja može pokrivati i razne sportske aktivnosti (uz određene doplate):

 • skijanje
 • planinarenje
 • borilačke veštine
 • biciklizam
 • razne vrste plesa
 • atletika
 • gimnastika…

Polise putnog zdravstvenog osiguranja mogu se zaključiti na iznose pokrića od 10.000 eura ili 30.000 eura.

Pozovite nas