Turisticka agencija Maestral Novi Sad

Zatvori pretragu turisticke ponude maestral Novi Sad

Berlin – City break

Berlin – City break
Avio prevoz
City break

Berlin je najveći i glavni grad Nemačke, sa oko 3,5 miliona stanovnika. Ako neki evropski grad ima zanimljivu priču, onda je to Berlin. Bogata istorija, puna preokreta, uspona i padova, slave i poniženja, kao da izvire iza svakog ugla. Ali Berlin je mnogo više od istorijskih ostataka, to je grad gde su arhitekti dobili maksimalnu slobodu u obnovi grada tokom prošlog veka. Od 1949. do 1990. godine bio je podeljen zidom koji je razdvajao dve kulture – istočnu pod uticajem Sovjeta i zapadnu pod uticajem SAD, Britanije i Francuske. I nakon rušenja zida, podela u gradu se i dalje oseća. Grafiti, klubovi, underground ekipa i duh slobode sa jedne strane, a uređenost, mini parkovi, visoke zgrade, čiste ulice sa prodavnicama markirane robe sa druge strane. Grad sa dve duše – Berlin !

PROGRAM PUTOVANJA *individualni polasci *

PRVI DAN: BEOGRAD – BERLIN

Dolazak putnika na aerodromu «Nikola Tesla» dva sata pre poletanja aviona. Let za Belrin. Dolazak u Berlin. Po završetku carinskih formalnosti i pasoške kontrole, individualni transfer do hotela (smeštaj u hotel je obično predviđen posle 15h prema hotelskim pravilima). Smeštaj i boravak u hotelu prema izabranom broju dana.

POSLEDNJI DAN: BERLIN – BEOGRAD

Odjava iz hotela. Individualni transfer do aerodroma. Čekiranje na let za Beograd. Kraj programa.

PAKET ARANŽMAN – AVIONSKI PREVOZ i HOTEL

ARANŽMAN OBUHVATA:

 • Avio-prevoz na relaciji Beograd- Berlin- Beograd,
 • smeštaj u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem na bazi noćenja sa doručkom,
 • troškove organizacije putovanja.

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • Međunarodno putno osiguranje,
 • sve avio takse 120,31 €,
 • fakultativne izlete,
 • boravišnu taksu,
 • individualne troškove i ostale nepomenute troškove,
 • transfer aerodrom-hotel-aerodrom (koji po potrebi putnika možemo organizovati).

VIZA – za državljane Srbije koji imaju biometrijske pasoše viza za Nemačku nije potrebna.

VAŽNA NAPOMENA:

 • Cena je rađena na bazi osnovne, najpovoljnije tarife avio prevoznika, ukoliko nema mesta na pomenutoj tarifi, moguće je putovati uz doplatu po ceni sledece raspoložive tarife.
 • Ukoliko su avio karte kupljene po promotivnim uslovima avio kompanije, primenjuju se posebni uslovi otkazivanja. Rok za izdavanje avio karte je najčešće ne duži od 24h. Aerodromske takes su podložne promeni.
 • Program – individualna putovanja, moguće je prilagoditi putniku u zavisnosti od potrebe istog (broj noćenja, vrstu usluge, kao i izbor hotela tj. lokaciju koja odgovara zahtevu, transfer do hotela ili aerodroma).
 • Cene programa koje su date važe na dan objavljenog programa, a ponudjeni hotela su samo deo hotela koje imamo u ponudi.
 • Prva promena po već zaključenom ugovoru je moguća bez nadoknade, ukoliko programom putovanja nije drugačije precizirano.
  Kod svake naredne promene već zaključenog ugovora (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata, itd.) agencija zadržava pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1.000 din po ugovoru, bez obzira da li promena ugovora vec podleže promeni cene po važećem cenovniku ili obračunu storno troškova.

UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana!

VAŽNO:

 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
 • Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih.
 • Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju ili kroz koje prolaze.
 • Za ulazak u zemlje Evropske Unije neophodno je da putna isparava važi minimum 6 meseci od završetka planiranog putovanja.
 • Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
 • Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja,…… ne rade.
 • Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta agencija ne može imati uticaja.
 • Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS

USLOVI PLAĆANJA:

Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA:

 • 30% prilikom rezervacije, a ostatak 15 dana pre putovanja;
 • 30% prilikom rezervacije, a ostatak na jednake rate čekovima građana;
 • 30% prilikom rezervacije, a ostatak na rate putem kredita poslovnih banaka;
 • platnim karticama (Dina, Master, Maestro, Visa, American Expres);
 • 30% prilikom rezervacije, a ostatak kreditnim karticama BANCA INTESE do 6 mesečnih rata bez kamate.
Call Now Button
Turistička agencija MAESTRAL Novi Sad