fbpx

Hotel ELYSEES PREMIER Hurgada 4* Letovanje Hurgada Egipat

Zatvori pretragu turisticke ponude maestral Novi Sad

Hotel ELYSEES PREMIER Hurgada 4*

Hotel ELYSEES PREMIER Hurgada 4*
Avio prevoz Televizor Klima Bazen
100m

Hotel ELYSEES PREMIER Hurgada je novi blok hotela Elysees, koji se počeo sa radom tokom 2015. Hotel se nalazi se na oko 100 metara udaljenosti od peščane plaže, koja se nalazi preko puta hotela. Hotel je udaljen oko 5 km od centra letovališta Hurgada (Sakale) i oko 1 km od pešačke zone Memša.
Standardne sobe su dvokrevetne i dvokrevetne sa pomoćnim ležajem i poseduju klimu, TWC, satelitsku TV, telefon…
U standardnim sobama hotel dozvoljava smeštaj maksimum 2 deteta do 14 godina, u pratnji 2 odrasle osobe ili 3 odrasle osobe i jednog deteta do 14 godina, kao i samo 3 odrasle osobe.

Usluga hotel ELYSEES PREMIER Hurgada: polupansion – (doručak i večera) na bazi švedskog stola-samoposluživanje ili All inclusive (sve uključeno po hotelskim pravilima).

Pogledajte All Inclusive Koncept All Inc hotel ELYSEES PREMIER Hurgada

GALERIJA HOTEL ELYSEES PREMIER HURGADA

VAŽNA NAPOMENA:

 • Putnicima se preporučuje da ne putuju bez putnog zdravstvenog osiguranja
 • U sobe se po pravilu ulazi prvog dana boravka posle 14h i napuštaju se do 12h poslednjeg dana boravka u hotelu
 • Svako korišćenje sobe i usluga u hotelu poslednjeg dana aranžmana nakon 12h iziskuje dodatna plaćanja direktno na recepciji hotela
 • Jedan hotelski dan/noć kao i usluge u istom, svuda u svetu računaju se od 14h datuma početka putovanja do 12h sledećeg dana aranžmana, bez obzira kada (a u zavisnosti od ugovorene satnice leta i eventualnih zakašnjenja, na koje agencija ne može uticati) gost uđe u hotel
 • Strogo je zabranjeno unošenje i iznošenje hrane i pića u i iz hotelskih objekata
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava
 • Putnici koji su državljani Republike Srbije za putovanje u Egipat moraju da poseduju pasoš važnosti najmanje 6 meseci od dana povratka iz Egipta
 • Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju
 • Navedeno vreme poletanja i sletanja je informativnog karaktera, a zavisi od raspoloživosti i dozvola avio flote i biće tačno poznato 24 sata pred put
 • Obaveštenje o lokalnom predstavniku ili lokalnoj agenciji, od koje po potrebi može da zatraži pomoć, broju telefona za hitne slučajeve i drugi podaci, biće dostavljeni putnicima u skladu sa zakonom najkasnije pre otpočinjanja turističkog putovanja
 • Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate, ne mogu biti relevantne
 • Postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela trenutno nije u funkciji usled objektivnih okolnosti, na šta organizator ne može imati uticaja
 • Pomoćni ležajevi u gotovo svim hotelima u Egiptu su sklopivog tipa drvene ili metalne konstrukcije ili fotelje na rasklapanje manjih dimenzija, što može bitno pogoršati uslove smeštaja
 • U hotelima koji uslugu ishrane pružaju po principu švedskog stola-samoposluživanje, hotelsko pravilo je da se usled nedovoljnog broja gostiju, u nekim periodima, servira meni umesto švedskog stola, što ne utiče na kvalitet pružene usluge, pa molimo da ovu mogućnost imate u vidu
 • U slučaju promena cena goriva i cena dobijenih od strane hotelijera u odnosu na dan izlaska programa – cena aranžmana je podložna promeni i pre isteka datuma važenja cenovnika
 • Promena datuma putovanja, kao i promena hotela, smatra se se otkazom putovanja i podleže troškovima otkaza prema tački 11 Opštih uslova putovanja agencije Argus Tours-a.

Slične ponude

Call Now Button