fbpx

Hotel IMPERIAL SHAMS ABU SOMA RESORT Hurgada 4* Letovanje Hurgada Egipat

Zatvori pretragu turisticke ponude maestral Novi Sad

Hotel IMPERIAL SHAMS ABU SOMA RESORT Hurgada 4*

Hotel IMPERIAL SHAMS ABU SOMA RESORT Hurgada 4*
Avio prevoz Televizor Klima Bazen
0m

Hotel IMPERIAL SHAMS ABU SOMA RESORT Hurgada je hotelski kompleks koji se nalazi u oblasti Soma Bay, udaljen oko 45 km od Hurgade, na sopstvenoj pešačkoj plaži dugoj 600m. Plažu karakteriše izražena smena plime i oseke, te je plićak znatan. Jedan deo plaže je sa koralnim grebenom, a drugi veći deo je pogodan za porodice sa malom decom zbog finog peska i pliće vode. Gosti hotela mogu bez doplate da koriste ležaljke i suncobrane. Hotel je pogodan za one koji vole mirniji odmor.U svom sastavu kompleks ima: 2 bazena (od kojih se jedan dogreva u zimskom periodu), više restorana i barova, spa centar, diving centar, terene za brojne sportove, bilijar, stoni tenis…Standardne sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, klimatizovane, opremljene satelitskom TV, TWC, mini frižiderom, telefonom, sefom… Usluga: All inclusive (sve uključeno po hotelskim pravilima).

GALERIJA HOTEL IMPERIAL SHAMS ABU SOMA RESORT HURGADA

VAŽNA NAPOMENA:

 • Putnicima se preporučuje da ne putuju bez putnog zdravstvenog osiguranja
 • U sobe se po pravilu ulazi prvog dana boravka posle 14.00 časova i napuštaju se do 12.00 časova poslednjeg dana boravka u hotelu.
 • Svako korišćenje sobe i usluga u hotelu poslednjeg dana aranžmana nakon 12.00h iziskuje dodatna plaćanja direktno na recepciji hotela.
 • Jedan hotelski dan/noć kao i usluge u istom, svuda u svetu računaju se od 14.00h datuma početka putovanja do 12.00h sledećeg dana aranžmana, bez obzira kada (a u zavisnosti od ugovorene satnice leta i eventualnih zakašnjenja, na koje agencija ne može uticati) gost uđe u hotel.
 • Strogo je zabranjeno unošenje i iznošenje hrane i pića u i iz hotelskih objekata.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
 • Navedeno vreme poletanja i sletanja je informativnog karaktera, a zavisi od raspoloživosti i dozvola avio flote, i biće tačno poznato 24 sata pred put.
 • Obaveštenje o lokalnom predstavniku ili lokalnoj agenciji, od koje po potrebi može da zatraži pomoć, broju telefona za hitne slučajeve i drugi podaci, biće dostavljeni putnicima u skladu sa zakonom najkasnije pre otpočinjanja turističkog putovanja.
 • Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate, ne mogu biti relevantne.
 • Postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela trenutno nije u funkciji usled objektivnih okolnosti, na šta organizator ne može imati uticaja.
 • Pomoćni ležajevi u gotovo svim hotelima u Egiptu su sklopivog tipa drvene ili metalne konstrukcije ili fotelje na rasklapanje, manjih dimenzija, što može bitno pogoršati uslove smeštaja.
 • U hotelima koji uslugu ishrane pružaju po principu švedskog stola-samoposluživanje, hotelsko pravilo je da se usled nedovoljnog broja gostiju, u nekim periodima, servira meni umesto švedskog stola, što ne utiče na kvalitet pružene usluge, pa molimo da ovu mogućnost imate u vidu.
 • U slučaju promena cena goriva i cena dobijenih od strane hotelijera, u odnosu na dan izlaska programa – cena aranžmana je podložna promeni i pre isteka datuma važenja cenovnika.
 • Promena datuma putovanja, kao i promena hotela, smatra se se otkazom putovanja i podleže troškovima otkaza, prema tački. 11 Opštih uslova putovanja agencije organizatora
Pozovite nas