Turisticka agencija Maestral Novi Sad

Zatvori pretragu turisticke ponude maestral Novi Sad

Putovanje SARAJEVO

Putovanje SARAJEVO
Autobuski prevoz Televizor Parking WiFi 3*
2 DANA | 1 NOĆENJE

SARAJEVO sa fakultativnom posetom vrelu Bosne i Višegradu

Putovanje Sarajevo – autobusom, 2 dan, 1 noćenje

TERMINI: 20.03.-21.03., 17.04.-18.04. i 15.05.-16.05.2021.

PROGRAM PUTOVANJE SARAJEVO

1. Dan (subota) – NOVI SAD – BEOGRAD – RUMA – SREMSKA MITROVICA – SARAJEVO
Polazak grupe iz Novog Sada sa parkinga kod Lokomotive na železničkoj stanici u 04:00 časa. Polazak grupe iz Beograda sa parkinga kod Sava Centra u 05:00 časova, dok je polazak iz Rume (naplatna rampa) u 05:30 časova, a iz Sremske Mitrovice u 06:00 časova. Direktna vožnja do Sarajeva sa usputnim pauzama. Planirani dolazak u Sarajevo je oko 13h. Po dolasku sledi razgledanje grada na Miljacki uz pratnju vodiča. Upoznavanje sa znamenitostima ovog istorijskog grada i poseta njegovih najatraktivnijih delova: Baščaršija, Inat kuća, Alipašina džamija, Kazandžijska ulica, Sebilj, Saborna crkva, Gradska kuća, Katedrala…. Nakon obilaska, smeštaj u hotel i slobodno vreme za uživanje u gradu… Odlazak na ćevape, šetnja pored Miljacke, uživanje u kafi iz fildžana, opuštanje uz sevdalinke. Ovaj grad ima veoma bogat i sadržajan noćni život u kom ćete sigurno uživati. Noćenje.

2. Dan (nedelja) – SARAJEVO – VIŠEGRAD – BEOGRAD – RUMA – SR.MITROVICA – NOVI SAD
Doručak. Napuštanje hotela. U 09:00 časova odlazak na fakultativni izlet Vrelo Bosne. Na lokalitetu se javlja šest izvora i brojni tokovi, koji se spajaju u jedinstven vodotok, označen kao Mala Bosna. Vrelo Bosne je zbog svoje prirodne lepote uređeno kao banjski kompleks, sa velikim brojem mostića da bi se premostili rukavci i ribnjak, a ugostiteljski objekti daju domaćinsku atmosferu ovoj prirodnoj lepoti. Nakon ugodno provedenog vremena na Vrelu Bosne odlazak do Višegrada i poseta Andrićgradu ili Kamengradu koji se nalazi na mestu gde se reka Rzav uliva u Drinu. Graditelj i tvorac ovog kulturnog projekta je Emir Kusturica. Za posetioce grad je otvoren 2012. godine. Sa pedesetak objekata od kamena u ovom gradu nalazi se crkva, stari trgovi, stari hram, dućani… Slobodno vreme za razgledanje. U kasnim poslepodnevnim časovima nastavak putovanja prema Beogradu i Novom Sadu. Dolazak oko ponoći u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima. Kraj programa.

CENA ARANŽMANA PUTOVANJE SARAJEVO – 5290,00 din

 • Doplata za jednokrevetnu sobu – 1390,00 din

ARANŽMAN PUTOVANJE SARAJEVO OBUHVATA:

 • Prevoz udobnim turističkim autobusom (klima, audio i video oprema), prema itinereru sa svim pripadajućim troškovima;
 • 1 noćenje sa doručkom u hotelu Italija 3* http://www.hotelitalia.ba/ ili sličan (tačan naziv biće poznat po formiranju grupe);
 • razgledanje Sarajeva, poseta Andićgradu i Višegradu;
 • Troškovi organizacije puta i pratnja turističkog vodiča.

ARANŽMAN PUTOVANJE SARAJEVO NE OBUHVATA:

 • Međunarodno zdravstveno osiguranje;
 • Sve programom nepomenute usluge.

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA:

 • VRELO BOSNE (uključena ulaznica) 5 €,

NAPOMENA

 • Za prelazak granice je potrebna lična karta ili pasoš za punoletna lica, za maloletna je potreban pasoš.
 • Agencija nije ovlašćena i ne ceni ispravnost putnih i drugih isprava.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).

OSIGURANJE: Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja (individualna polisa) u agenciji. Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja u koju putuju, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbeđenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih.

USLOVI PLAĆANJA:

Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA:

 • 30% prilikom rezervacije, a ostatak 15 dana pre putovanja;
 • 30% prilikom rezervacije, a ostatak na jednake rate čekovima građana;
 • 30% prilikom rezervacije, a ostatak na rate putem kredita poslovnih banaka;
 • platnim karticama (Dina, Master, Maestro, Visa, American Expres);
 • 30% prilikom rezervacije, a ostatak kreditnim karticama BANCA INTESE do 6 mesečnih rata bez kamate.

NAPOMENE ZA PUTOVANJE SARAJEVO:

U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni.
Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, parkinga, vodiča, ulaznica, organizacije… Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima. Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska programa. U slučaju nedovoljnog broja putnika, organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Izvršilac usluga na odredištu je inopartner.
Organizator putovanja zadržava pravo promene programa usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na graničnim prelazima, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekih od lokaliteta predviđenih za obilazak…).
Za prelazak državne granice maloletno lice, državljanin Republike Srbije do navršene 16. godine života, kada putuje samo ili u pratnji drugog lica koje mu nije roditelj ili zakonski zastupnik, mora posedovati overenu saglasnost oba roditelja, ako zajednički vrše roditeljsko pravo, ili zakonskog zastupnika. Maloletno lice ne mora posedovati overenu saglasnost oba roditelja, ako zajednički ne vrše roditeljsko pravo, već to pravo vrši jedan od roditelja samostalno. U tom slučaju mora posedovati overenu saglasnost (samo) onog roditelja koji samostalno vrši roditeljsko pravo.
Uslov za realizaciju putovanja u BiH je da putnik poseduje biometrijski pasoš ili važeću u ličnu kartu. Za ulazak u EU pasoš treba da važi minimum 3 meseca od dana povratka sa putovanja, za Republiku Tursku minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.

UPOZORENJE:

Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana.

ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA.
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije Plana tours

Pogledajte ostale ponude putovanja u Bosnu i Hercegovinu

Ukoliko Vam program putovanje Sarajevo ne odgovara zbog termina polaska, vrste prevoza, izbora hotela ili nečeg drugog uvek možete sami kreirati sopstveni aranžman. Pogledajte ponude vezane za autobuske karte, avio karte i rezervacije hotela u celom svetu.

Call Now Button
Turistička agencija MAESTRAL Novi Sad