fbpx

Turisticka agencija Maestral Novi Sad

Zatvori pretragu turisticke ponude maestral Novi Sad

Putovanje ŠVAJCARSKA

Putovanje ŠVAJCARSKA
Autobuski prevoz
1.maj

Putovanje ŠVAJCARSKA

CIRIH – BERN – LUCERN – ŽENEVA

autobusom / 6 dana / 3 noćenja

Paket aranžman – prevoz, smeštaj i panoramsko razgledanje grada

PROGRAM PUTOVANJA:

1.DAN (30.04.2019. utorak) BEOGRAD – NOVI SAD – SUBOTICA – CIRIH
Sastanak grupe u 16.15h (radi preuzimanja obezbeđene peronske karte) na glavnoj beogradskoj autobuskoj stanici “BAS”, sa predviđenih perona od 34 do 41 (ukoliko davalac usluga BAS, drugačije ne odredi). Ulaz na predviđene perone je iz Karađorđeve ulice (preko puta hotela Prezident). Predviđeno vreme polaska u 17h. Vožnja autobusom kroz Mađarsku, Austriju i Nemačku prema Švajcarskoj.

2.DAN (01.05.2019. sreda) CIRIH
Dolazak u Cirih – grad koji je smešten na obalama reka Limat, Šil i Ciriškog jezera, grad čokolade, sireva, satova i banaka. Panoramsko razgledanje Ciriha autobusom ( vožnja kroz gradske četvrti na obodima Ciriškog jezera). Smeštaj u hotel u poslepodnevnim satima (posle 15 h po hotelskim pravilima). NOĆENJE

3.DAN (02.05.2019. četvrtak) CIRIH – BERN – LUCERN – CIRIH
DORUČAK. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta za Bern i Lucern . Bern – prestonica Švajcarske, sedište svih većih političkih I kulturnih dešavanja i mesto Ajnštajnove inspiracije, glavni grad ove prelepe zemlje neće vas ostaviti ravnodušnim. Po dolasku panoramski obilazak grada: Vrt ruža, Berengraben – dom medveda koji je zaštitni znak grada, zgrade Parlamenta, kuće Alberta Ajnštajna, kule sa čuvenim satnim mehanizmom iz XVI veka – simbola ovog grada. Slobodno vreme za upoznavanje Berna. U dogovoreno vreme polazak za Lucern, grad koji je pun prelepih i važnih kulturno-istorijskih spomenika i mesta koja su prava atrakcija za turiste. Po dolasku, odlazak u šetnju obalom jezera Četiri kantona, razgledanje stare gradske četvrti, prelazak preko poznatog mosta Kapellebrucke, najstarijeg pokrivenog drvenog mosta u Evropi, koji je pod zaštitom UNESCO-a. Slobodno vreme za individualne aktivnosti Povratak u hotel u kasnim popodnevnim satima. NOĆENJE.

4.DAN (03.05.2019. petak) CIRIH – ŽENEVA – CIRIH
DORUČAK. Slobodan dan za individualne aktivnosti a mi Vam preporučujemo fakultativnu posetu Ženevi, gradu prelepe arhitekture čije prirodne lepote ostavljaju bez daha. Dolazak u drugi po veličini grad Švajcarske, grad koji je ujedno i jedan od svetskih diplomatskih, poslovnih i naučnih sedišta i odlazak na panoramsko razgledanje grada: Palata naroda, zgrada Međunarodnog Crvenog krsta i sedišta različitih međunarodnih organizacija. Šetnja starim jezgrom grada. Slobodno vreme za individualne aktivnosti a mi Vam preporučujemo da obiđete Vodenu fontanu najveću u Evropi.. Povratak u Cirih u večernjim časovima.  NOĆENJE.

5.DAN (04.05.2019. subota) CIRIH – BEOGRAD
DORUČAK. Pakovanje stvari i napuštanje hotela. Slobodno vreme za individualne aktivnosti u Cirihu do polaska za Srbiju. Predvidjen polazak za Srbiju oko 15.00 h. Noćna vožnja kroz Nemacku, Austriju i Madjarsku uz kraća usputna zadržavanja radi odmora i carinskih formalnosti…..

6.DAN (05.05.2019. nedelja) BEOGRAD
Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska je u jutarnjim satima (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima).

CENA PAKET ARANŽMANA – 259 €

PROMO CENA 239 € – ograničen broj mesta

OPIS HOTELA :

IBIS Zurich Adliswil hotel 2* se nalazi u blizini autobuske stanice (oko 100 m) i do centra grada možete stići za oko tridesetak minuta u konekciji bus – tramvaj. Sve sobe sa TWC-om , TV-om, a u sastavu hotela se nalazi i sala za doručak..Doručak je “švedski sto” – samoposluživanje. https://www.accorhotels.com/gb/hotel-1989-ibis-zurich-adliswil/index.shtml

NAPOMENA ZA POLAZAK AUTOBUSA

Obezbeđene peronske karte (važe isključivo za putnike, a ne i za pratioce) , bez nadoknade, putnici će moći da preuzmu od predstavnika Argus Toursa, kod ulaska na perone, u vremenskom periodu od 45 min. do 30 min. pre programom predviđenog polaska autobusa. Putnici koji u naznačeno vreme ne preuzmu peronsku kartu, obezbeđenu od strane Argus Toursa, moći će na peron da uđu, isključivo sa individualno kupljenom peronskom kartom, koju su u obavezi sami da pribave (trenutna cena peronske karte iznosi 180 din.) Zbog ograničenog vremena zadržavanja autobusa na peronima, putnici moraju strogo poštovati satnicu za sastanak grupe jer u suprotnom neće se čekati i smatraće se da su odustali od putovanja.

ARANŽMAN OBUHVATA:

 • Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja,
 • smestaj u isključivo dvokrevetnim bez mogućnosti pomoćnog ležaja na bazi tri noćenja sa doručkom,
 • obilaske prema programu putovanja,
 • usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana,
 • troškove organizacije putovanja.

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • Međunarodno putno osiguranje (Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju  neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih),
 • osiguranje od otkaza ili prekida turističkog putovanja i druge pakete osiguranja,
 • fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera) kao i potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike,
 • obaveznu gradsku komunalnu taksu 2,5 CHF (oko 2,5€) dnevno po osobi, plaća se na recepciji hotela,
 • individualne troškove i
 • ostale nepomenute troškove.

POPUSTI I DOPLATE:

 • Rezervacija 1/1 soba je moguća isključivo NA UPIT i doplata iznosi 159 €.
 • Deca po ovom programu ne ostvaruju popust.
 • Po ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz.
 • Prva promena po vec zaključenom ugovoru je moguća bez nadoknade, ukoliko programom putovanja nije drugačije precizirano.
 • Kod svake naredne promene već zaključenog ugovora  (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata, itd. ) agencija zadržava pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1.000 din po ugovoru, bez obzira da li promena ugovora vec podleže promeni cene po važećem cenovniku ili obračunu storno troškova.

OSIGURANJE:

Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu  od 560.70 din  sa osiguranom sumom do 30.000 EUR – Nadstandardni program osiguranja , za državljane Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji (uz obaveznu dostavljenu kopiju prijave boravka u R.Srbiji),  bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima TRIGLAV OSIGURANJA (ul. Milutina Milankovica 7a, Novi Beograd ). Mogućnost pribavljanja osiguranja od otkaza ili prekida turističkog putovanja u iznosu od 2,1% od ukupne cene aranžmana ( prevoz, smeštaj, takse, aviotakse, YQ doplata za gorivo, vize, izleti koji se ugovaraju pri zaključenju ugovora o putovanju i sl.).  Zaključuje se i naplaćuje isključivo prilikom sklapanja Ugovora o putovanju i nije ga moguće zaključiti naknadno.Obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u Opštim uslovima Triglav osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana. U slučaju zdravstvene intervencije pozvati  broj Centra za pomoc EUROP ASSISTANCE  +381 11 41 44 105, e-mail: operationsr@europ-assistance.hu

FAKULTATIVNI IZLETI I DOPLATE

 • Bern i Lucern 35 € odrasli /deca do 11,99, -30 €,
 • Ženeva -35 € odrasli /deca do 11,99, – 30 €
 • cene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i podložne su promenama
 • Cena fakultativnih izleta zavisi od broja prijavljenih putnika (neophodan minimum od 25 putnika – a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate), kao i pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom.
 • Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner.

NAPOMENE:

U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni.

UPOZORENJE:

Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana.

VAŽNO:

Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,…… ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Argus Tours ne može imati uticaja. Važno obaveštenje – Obaveštavaju se putnici, s`obzirom na postojeću situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita mogu biti promenjeni, u odnosu na ono što je navedeno u programu putovanja, u zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče.

Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: – Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.

Napomena za raspored sedenja : Raspored sedenja u prevoznom sredstvu određuje se kompjuterski u zavisnosti od kapaciteta i tipa istog.

VAŽNA NAPOMENA: U slučaju nastupanja opravdanih razloga, i nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, može doći do zamene ugovorenog smeštaja, u okviru hotela koji su navedeni u programu ili slični, o čemu ćete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom ugovora o putovanju. Ukoliko eventualnu zamenu ugovorenog smeštaja ne prihvatite, možete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica.

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Argus Tours, kao i sa Opštim uslovima medjunarodnog putnog osiguranja-Triglav osiguranje
ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA.
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS

Call Now Button