Osiguranje od otkaza putovanja

Osiguranje od otkaza aranžmana

Osiguranje od otkaza putovanja može biti veoma važan deo planiranja putovanja i pomoć u nezgodnoj situaciji usled koje možete ostati uskraćeni za određeni deo ili kompletna uplaćena sredstva.

Koliko puta vam se dogodilo da zbog nepredviđenih okolnosti morate da otkažete Vaše planirano putovanje? U saradnji sa osiguravajućim kućama agencija MAESTRAL je mislila na svoje putnike i kada se nađete u ovakvim situacijama.

Ako ste prinuđeni da zbog neočekivanih okolnosti odustanete od svog putovanja koje ste već ugovorili sa agencijom MAESTRAL, ovo osiguranje će Vam pokriti deo sume koju ste već uplatili agenciji!
Osiguranje od otkaza putovanja možete zaključiti samostalno ili kao dodatni deo paketa Međunarodnog putnog osiguranja.

Prilikom rezervacije aranžmana, neophodno je da se izjasnite da želite ovaj vid osiguranja i zaposleni u našoj agenciji će Vam saopštiti iznos Vašeg osiguranja.
Cena zavisi od visine iznosa aranžmana i starosne kategorije putnika, a okvirno se kreće od 3% do 5% vrednosti aranžmana. Maksimalno je moguće osigurati 1000€ po osobi i porodično do 3000€.
Bitno je i napomenuti da po prestanku ugovornog odnosa za osiguranje od otkaza,a to je dan započinjanja putovanja, ovo osiguranje prelazi u putno zdravstveno osiguranje, tako da na neki način imate osiguranje 2 u 1.

U kojim slučajevima je pokrivena šteta od otkaza putovanja?

  • Iznеnаdna smrt putnika, brаčnоg, srоdnikа, brаtа ili sеstrе, rоditеlја;
  • Iznеnаdna pоvrеda ili bоlеst putnika, brаčnоg drugа, srоdnikа, brаtа ili sеstrе, rоditеlја;ž
  • Ukoliko se zahteva prisustvо putnika оd strаnе pоliciје usled prоvаle u njеgоv stаn, kuću ili pоslоvni prоstоr, ili štеtе nа njegovom vlаsništvu kоја је prоuzrоkоvаnа vаtrоm ili еlеmеntаrnоm nеpоgоdоm;
  • Akо је putnik primiо pоziv оd strаnе držаvnih оrgаnа ili sudа;
  • Akо је putnik primiо službеni pоziv zа učеstvоvаnjе u hitnim vојnim, mеdicinskim ili јаvnim službаmа;
  • U slučајеvimа еpidеmiја ili prirоdnih kаtаstrоfа.

Osiguranje od otkaza aranzmana

Call Now Button