Turisticka agencija Maestral Novi Sad

Zatvori pretragu turisticke ponude maestral Novi Sad

Putno osiguranje

osiguranje

PUTNO OSIGURANJE PUTNIKA

Putno osiguranje je veoma bitna stavka prilikom planiranja odlaska u inostranstvo. Briga o putnicima kod nas je uvek na prvom mestu. Kao agencija koja vodi računa o bezbednosti putnika tokom boravka u inostranstvu, u saradnji sa osiguravajućim kućama DDOR i DUNAV, omogućili smo putnicima da polise putnog osiguranja mogu da uplate kod nas.

Cena polise putnog osiguranja ugovorene i kupljene u turističkoj agenciji MAESTRAL ne razlikuje se od cene koju daje osiguravajuća kuća, jer mi radimo po standarnim tarifama koje odrede osiguravajuća društva.

Polisa putnog osiguranja se može ugovoriti i kupiti isključivo pre polaska na put, nikako nakon polaska i prelaska državne granice.

Preporučujemo svima da polisu putnog osiguranja uzimaju uvek na ceo period planiranog boravka u inostranstvu. Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih

DA LI JE OBAVEZNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA INOSTRANSTVO?

Bilo da na put krećete zbog posla ili zbog uživanja, imajte na umu da je, pored spakovanih kofera i važećeg pasoša, potrebno sa sobom ponesete i polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. Ukoliko planirate put u inostranstvo preporučujemo Vam da polisu putnog osiguranja uzmete bez dvoumljenja, jer nikada ne znate kada Vam može zatrebati medicinska pomoć tokom puta. Na polisu ne gledajte kao na bezpotrebni trošak, već kao na investiciju u bezbrižno putovanje.

Granične policije zemalja Evropske unije povremeno sprovode kontrole na granicama i proveravaju posedovanje polise putnog osiguranja putnika koji ulaze na teritoriju EU.

ŠTA POKRIVA PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE?

Polisa međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja pruža sigurnost putnicima u slučajevima iznenadne hitne i neočekivanje situacije, bolesti ili nezgoda u kojima vam je potrebna medicinska nega tokom boravka u inostranstvu u skladu sa Uslovima osiguranja.

Pored toga, polisa osiguranja pokriva i troškove:

 • ambulantnog lečenja,
 • nabavke lekova i sanitetskog materijala,
 • hitnog prevoza do najbliže bolnice,
 • bolničkog lečenja,
 • neophodne dijagnostike,
 • neodložnih operacija zbog akutne bolesti,
 • stomatološke usluge u cilju olakšavanja akutne zubobolje,
 • i druge troškove, u skladu sa uslovima osiguranja.

KO MOŽE DA ZAKLJUČI PUTNO OSIGURANJE?

Putnim osiguranjem mogu se osigurati sve osobe do 85 godina života, državljani Republike Srbije i strani državljani koji imaju prijavljeno prebivalište ili strani boravak na teritoriji Republike Srbije. U slučaju stranih državljana osiguranje ne važi na teritoriji Republike Srbije i na teritoriji države čiji su državljani.

VRSTE PUTNOG OSIGURANJE?

Polisa putnog osiguranja može biti:

 • individualna (za pojedinačna putovanja),
 • porodična (za porodice strukture roditelji i do petoro maloletne dece),
 • grupna (za više od 16 putnika),
 • multi (za više izlazaka iz zemlje) i
 • radna (za osobe koje imaju radne obaveze u inostranstvu)

Polisa putnog osiguranja može pokrivati i razne sportske aktivnosti (uz određene doplate):

 • skijanje
 • planinarenje
 • borilačke veštine
 • biciklizam
 • razne vrste plesa
 • atletika
 • gimnastika…

CENA PUTNOG OSIGURANJA?

Cena putnog zdravstvenog osiguranja zavisi od više faktora. Na cenu utiče izbor destinacije putovanja i visine pokrića, broj osiguranika, broj dana boravka u inostranstvu, godine starosti i svrha boravka u inostrantsvu.

Destinacija putovanja i visina pokrića

Polise putnog zdravstvenog osiguranja mogu se zaključiti na iznose pokrića od 10.000 eura ili 30.000 eura.

Po destinaciji putovanja postoje 3 tarife putnog zdravstvenog osiguranja:

 • A- za sve zemlje sveta do 10.000 € – najčešće korišćena tarifa za putovanje u zemlje Azije i Afrike
 • B- za zemlje Evropske unije, Turske i Rusije do 30.000 €
 • C- za sve zemlje sveta do 30.000 € – najčešće korišćena tarifa za putovanje u Sjedinjene Američke države, Kanadu, Australiju i Japan

Broj osiguranika

Razlika u ceni osiguranja varira od toga da li je u pitanju individualno, porodično ili grupno osiguranje.

Broj dana boravka

Cena osiguranja obračunava se po broju dana planiranog boravka u inostranstvu.

Godine starosti

Po godinama starosti cena se deli na maloletne putnike do 18 godina, odrasle putnike starosti od 18 do 70 godina, u putnike starosti od 70 do 85 godina starosti.

Svrha boravka u inostranstvu

Na cenu putnog osiguranja utiče svrha boravka u inostranstvu i razlikuje se po tome da li je u pitanju turističko putovanje, osiguranje za radno angažovanje u inostranstvu ili odlazak u inostranstvo uz sportske aktivnosti.

Više informacija možete pronaći na sajtu osiguravajućih kompanija DDOR OSIGURANJE i DUNAV OSIGURANJE

Call Now Button
Turistička agencija MAESTRAL Novi Sad