Wellness

Wellness

Srbija

Srbija

Banjski turizam je trenutno u ekspanziji u Srbiji, jer ova grana turizma ima najveći potencijal. Srbija je prepuna izvora hladne i tople mineralne vode, a često uz njih ide i lekoviti gas i blato koji mogu da upotpune wellness i spa sliku Srbije....

Slovenija

Slovenija

Terme Slovenija Terme Slovenija - Slovenija je primorska i podalpska država na jugu srednje Evrope. Slovenija se na zapadu graniči sa Italijom, na severu s Austrijom, na severoistoku s Mađarskom, na istoku i jugu s Hrvatskom, a na jugozapadu, u...

Mađarska

Mađarska

Banje Mađarske su veoma važan deo turističkog sektora. Mađarska je država u Srednjoj Evropi i graniči se sa Srbijom pored Austrije, Slovačke, Ukrajine, Rumunije, Hrvatske, Slovenije. Najveći deo Mađarske pokrivaju ravnice, dok se uz...
Call Now Button