Hotel PLAZA Sliema

Hotel PLAZA Sliema
Avio prevoz Televizor Klima Bazen WiFi
600m

Hotel PLAZA Sliema je kategorisan sa 3* i nalazi se u uz obalu mora sa pogledom na St Julians, na 600 metara udaljenosti od gradske plaže u letovalištu Sliema na ostrvu Malta. U neposrednoj blizini su prodavnice, kafići, restorani i noćni klubovi. Udaljen je oko 7km od aerodroma i oko 9km od glavnog grada Valeta. Hotel se sastoji od dve zgrade koje na šestom i sedmom spratu povezuje most. Na krovu hotela je bazen i bar. Sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem i imaju klimu, TV, TWC, fen, sef.
Usluga: noćenje sa doručkom na bazi švedskog stola – samoposluživanje ili polupansion (doručak i večera) na bazi švedskog stola-samoposluživanje.

Više informacije na sajtu hotela

HOTEL PLAZA SLIEMA MALTA GALERIJA

HOTEL PLAZA SLIEMA MALTA CENOVNIK

[table “X” not found /]

Cene aranžmana po osobi izražene u evrima (€)

HOTEL PLAZA SLIEMA MALTA NAPOMENE

PROGRAM PUTOVANJA:

1 .dan: Beograd – Malta. Sastanak putnika na aerodromu “Nikola Tesla” kod šaltera ARGUS Tours-a broj 703 dva sata pred predviđeno poletanje aviona. Predviđeno poletanje aviona za Maltu letom W64021 oko 19.55h (prema objavljenom letu avio kompanije). Predviđeno sletanje na Maltu (po lokalnom vremenu) oko 21.50h (prema objavljenom letu avio kompanije). Transfer do hotela. Smeštaj u hotel prema hotelskim pravilima. Noćenje.
02. -07. dan Malta. Boravak u hotelu na bazi odabrane usluge. Vreme predviđeno za individualne aktivnosti, odmor, fakultativne obilaske i sl.
08. dan: Malta – Beograd. Napuštanje hotela, u navedeno vreme u odnosu na informaciju našeg predstavnika. Transfer od hotela do aerodroma. Predviđeno poletanje za Beograd letom W64022 oko 22.20h (prema objavljenom letu avio kompanije). Sletanje u Beograd predviđeno oko 00.15h (prema objavljenom letu avio kompanije). Sva vremena su lokalna. Kraj programa.

ARANŽMAN OBUHVATA:

 • Avio prevoz redovnom linijom avio kompanije WIZZ AIR na relaciji Beograd – Malta – Beograd,
 • dozvoljeni ručni prtljag 10 kg – dimenzija 40x30x20cm po osobi,
 • sve avio takse (takse aerodroma Nikola Tesla i taksa aerodroma na Malti, kao i YQ taksu za gorivo – aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva. Visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta u odnosu na ugovorenu, koje ne plaćaju deca od 0 do 2 godine, takse su podložne promenama,
 • grupne transfere: aerodrom – hotel – aerodrom, smeštaj u izabranom hotelu,
 • 7 noćenja na bazi odabrane usluge,
 • usluge predstavnika lokalne agencije na srpskom jeziku ili asistenciju lokalnog predstavnika na engleskom jeziku za vreme trajanja aranžmana i troškove organizacije putovanja.

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • ECO taksu („ECO Contribution tax“) koja se plaća na licu mesta, prilikom check in-a ili check out-a, 0,50 centi – po noći po sobi do makisimalnog iznosa od 5 EUR po osobi),
 • doplata za predati prtljag do 10 kg je 45€ po osobi, a do 20 kg je 60€ po osobi,
 • troškove fakultative koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor zaključen sa organizatorom izleta – inostranom agencijom, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta može ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate, a u skladu sa mogućnostima organizatora fakultativnog izleta – ino partnera), inostranom agencijom,
 • individualne troškove,
 • ekstra hotelske troškove…

PRTLJAG:

 • Dozvoljena težina ručnog prtljaga je 10kg dimenzija 40x30x20cm po osobi (INF nema prava na prtljag).
 • Doplata za predati prtljag do 10kg je 45 € po osobi, a do 20 kg je 60€ po osobi.
 • Svaki višak prtljaga se dodatno naplaćuje (prema pravilima i tarifama koje određuje avio prevoznik, a na koje organizator putovanja ne može imati uticaja).

POPUSTI I DOPLATE:

 • U određenim hotelima moguć smeštaj do 2 dece u standardnoj sobi na upit.
 • Popusti za decu se primenjuju u pratnji dve punoplatežne osobe u istoj sobi.
 • Deca do 2 godine imaju besplatan smeštaj u zajedničkom ležaju, NEMAJU mesto u avionu i autobusu, imaju ishranu u hotelu i plaćaju 65 €.
 • Dete bilo kog uzrasta koje koristi osnovni ležaj plaća punu cenu aranžmana.
 • Rezeravacija jednokrevetnih (1/1) soba, kao i iznos doplate, je isključivo na upit.
 • U slučaju promene broja korisnika u okviru ugovorene smeštajne jedinice (odustanka nekog od putnika sa ugovora), obavezna je korekcija strukture smeštajne jedinice i shodno tome i cene aranžmana po važećem cenovniku.

USLOVI PLAĆANJA:

 • Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate;
 • Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa, u suprotnom garantovan je samo iznos akontacije,  a ostatak je podložan promeni.

NAPOMENA

 • U slučaju promena na monetarnom tržištu i na tržištu roba i usluga, organizator putovanja Markettours zadržava pravo na korekciju cena.

NAČIN PLAĆANJA:

 • 30% prilikom rezervacije, a ostatak 15 dana pre putovanja;
 • 30% prilikom rezervacije, a ostatak na jednake rate čekovima građana;
 • 30% prilikom rezervacije, a ostatak na rate putem kredita poslovnih banaka;
 • platnim karticama (Dina, Master, Maestro, Visa, American Expres);
 • 30% prilikom rezervacije, a ostatak kreditnim karticama BANCA INTESE do 6 mesečnih rata bez kamate.

VAŽNA NAPOMENA:

U sobe se po pravilu ulazi prvog dana boravka posle 15.00h časova i napuštaju se do 12.00 časova poslednjeg dana boravka u hotelu. Svako korišćenje sobe i usluga u hotelu poslednjeg dana aranžmana nakon 12.00h iziskuje dodatna plaćanja direktno na recepciji hotela. Jedan hotelski dan/noć kao i usluge u istom, svuda u svetu računaju se od 15.00h datuma početka putovanja do 12.00h sledećeg dana aranžmana, bez obzira kada (a u zavisnosti od ugovorene satnice leta i eventualnih zakašnjenja, na koje agencija ne može uticati) gost uđe u hotel. Strogo je zabranjeno unošenje i iznošenje hrane i pića u i iz hotelskih objekata.Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Navedeno vreme poletanja i sletanja je informativnog karaktera, a zavisi od raspoloživosti i dozvola avio flote, i biće tačno poznato 24 sata pred put. Obaveštenje o lokalnom predstavniku ili lokalnoj agenciji, od koje po potrebi može da zatraži pomoć, broju telefona za hitne slučajeve i drugi podaci, biće dostavljeni putnicima u skladu sa zakonom najkasnije pre otpočinjanja turističkog putovanja. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate, ne mogu biti relevantne. Postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela trenutno nije u funkciji usled objektivnih okolnosti, na šta organizator ne može imati uticaja. Pomoćni ležajevi u gotovo svim hotelima na Malti su sklopivog tipa drvene ili metalne konstrukcije ili fotelje na rasklapanje, manjih dimenzija, što može bitno pogoršati uslove smeštaja. U hotelima koji uslugu ishrane pružaju po principu švedskog stola-samoposluživanje, hotelsko pravilo je da se usled nedovoljnog broja gostiju, u nekim periodima, servira meni umesto švedskog stola, što ne utiče na kvalitet pružene usluge, pa molimo da ovu mogućnost imate u vidu. U slučaju promena cena goriva i cena dobijenih od strane hotelijera, u odnosu na dan izlaska programa – cena aranžmana je podložna promeni i pre isteka datuma važenja cenovnika. Promena datuma putovanja, kao i promena hotela, smatra se se otkazom putovanja i podleže troškovima otkaza, prema tački. 11 Opštih uslova putovanja agencije Argus Tours-a.

SVE REZERVACIJE SE RADE ISKLJUČIVO NA UPIT !

Cena je rađena na bazi osnovne, najpovoljnije tarife avio prevoznika, ukoliko nema mesta na pomenutoj tarifi, moguće je putovati uz doplatu po ceni sledece raspoložive tarife.
U slučaju da ugovorena rezervacija hotela, usled objektivnih okolnosti, ne bude potvrđena od strane hotelijera u roku od 72h (ne računajući subotu i nedelju) organizator putovanja zadržava pravo da o tome obavesti putnika, koji može odustati od aranžmana ili izvršiti promenu rezervisanog objekta. Po potvrdi rezervacije i uplati akontacije, izdaje se avio karta. Kada se jednom avio karta izda, NE POSTOJI MOGUĆNOST REFUNDACIJE, a prema pravilima avio prevoznika!!! Molimo Vas da to imate u vidu prilikom rezervacije aranžmana. Sve vrste usluga, specifičnog obima, kvaliteta, karakteristika i namene koje nisu predviđene programom putovanja, a za koje je putnik zainteresovan, putnik je u obavezi posebno pismeno ugovoriti sa organizatorom, pre putovanja, ukoliko je organizator u mogućnosti da obezbedi realizaciju takvih posebnih usluga. Ukoliko između putnika i organizatora nisu posebno pismeno ugovorene usluge drugačijeg obima, kvaliteta, karakteristika i namene, iste ne mogu biti opravdano očekivane i zahtevane. Organizator putovanja može zahtevati povećanje ugovorene cene samo ako je posle zaključenja ugovora došlo do promene u kursu razmene valute, promene u tarifama prevoznika ili drugim slučajevima koji utiču na cenu putovanja. Za povećanje cene do 10% cene aranžmana, nije potrebna posebna saglasnost putnika.

Promena po već zaključenom ugovoru (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata, itd.) agencija zadržava pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1.000 din po ugovoru, bez obzira da li promena ugovora vec podleže promeni cene po važećem cenovniku ili obračunu storno troškova.

VAŽENJE PASOŠA:

Za državljane Srbije (putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju) pasoš mora da važi MINIMUM 6 MESECI od datuma povratka. Troškovi propuštenih letova, usluge u hotelu i svih drugih ugovorenih, uplaćenih, a neiskorišćenih usluga nastalih usled neposedovanja vize smatraće se odustankom na dan putovanja po opštim uslovima putovanja. VAŽNO: Mole se putnici da prilikom rezervacije dostave tačna imena i prezimena onako kako je napisano u pasošu (dostaviti fotokopiju prve strane pasoša). U suprotnom svaka promena podleže dodatnoj naplati od strane avio kompanije koju snose sami putnici !!!

Call Now Button