fbpx

Turisticka agencija Maestral Novi Sad

Zatvori pretragu turisticke ponude maestral Novi Sad

Putovanje BERLIN

Putovanje BERLIN
Autobuski prevoz
6 DANA / 3 NOĆENJA

BERLIN i DREZDEN

sa fakultativnom posetom Potsdamu

Berlin autobusom / 6 dana / 3 noćenja

POLASCI: 08.08. i 22.08.2018.

Paket aranžman – prevoz, smeštaj i panoramsko razgledanje grada

PROGRAM PUTOVANJA:

1.DAN putovanje BEOGRAD – BERLIN
Sastanak grupe u 14.30 h sa PARKINGA ŠTARK ARENE, južna strana, ulaz iz Bulevara Arsenija Čarnojevića (ulaz sa autoputa). Predvidjeno vreme polaska u 15.00 časova. Vožnja preko Novog Sada, Subotice, Mađarske, Slovačke, Češke sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.
2.DAN : BERLIN
Dolazak u Berlin u prepodnevnim satima. Po dolasku, panoramsko razgledanje grada: Alexanderplatz, Berliner dom, Unter den Linden (Ulica lipa), Reichstag (Parlament), Bradenburger tor (Bradenburgška kapija), Tiergarten park, Siegessaule, spomen crkva cara Vilhelma (Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche), Potsdamerplatz, Checkpoint Charlie – nekadašnji najpoznatiji granični prelaz između Istočnog i Zapadnog Berlina… Smeštaj u hotel (posle 16.00 h prema hotelskim pravilima). Slobodno vreme za individulane aktivnosti. NOĆENJE.
3.DAN : BERLIN
DORUČAK. Slobodno vreme za individualne aktivnosti, a mi Vam preporučujemo fakultativni odlazak na pešacko razgledanje centra Berlina – obilazak najznačajnijih znamenitosti grada. Šetnju započinjemo od Alexanderplatza (Berlinski tv toranj, Neptunova fontana, gradska skupština, crkva svete Marije (Marienkirche), Nikolajska četvrt) – Muzejsko ostrvo (Berliner Schloss, Berliner dom, Museumsinsel, Muzej istorije Nemačke), nastavljamo poznatom Ulicom lipa do Bebelplatz i državne opere, Humboltovog univerziteta, spomenika Fridrihu Velikom, Pariskog trga (Bradenburška kapija) gde se pešačka tura završava. NOĆENJE.
4.DAN : BERLIN – POTSDAM – BERLIN
DORUČAK. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili fakultativni odlazak na izlet za Potsdam, branderburšku prestonicu i nekada rezidenciju pruskih kraljeva a danas mesto poznato po neverovatnoj lepoti pejzaža, parkovima, kraljevskim palatama i drugim znamenitostima od kojih su mnogi pod zaštitom Uneska. Povratak u Berlin. U večernjim satima organizovan povratak iz centra u hotel, u odnosu na informacije vodiča. NOĆENJE.
5.DAN: BERLIN – BEOGRAD
DORUČAK. Napuštanje hotela. Slobodan dan za individualne aktivnosti a mi Vam preporučujemo fakultativni odlazak na pešačku turu Drugi svetski rat kroz koju ćete se upoznati sa najznačajnijim znamenitostima iz tog perioda. Razgledanje započinjemo od najpoznatijeg simbola Berlina- Brandenburške kapije, zatim obilazimo Reichstag, Kanzleramt, Memorijal parlamentarcima, Sinti i Roma Memorijal, Tiergarten park, Memorijal Holokausta, Gay Memorijal, mesto nekadašnjeg Hitlerovog bunkera, Potsdamer Platz, Martin Gropius Bau, Luftwaffe Ministarstvo, ostatak Berlinskog Zida, Muzej Topografija terora gde se tura i završava. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Polazak za Srbiju oko 20.00 h.
6.DAN: BEOGRAD
Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska oko podneva (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima).

CENA ARANŽMANA 189 €

PROMO CENA 169 € *
* BROJ SOBA PO PROMO CENI JE OGRANIČEN!

OPIS HOTELA:

Hotel Comfort Lichtenberg 3* – se nalazi u severnoistočnom delu Berlina, sa centrom Berlina je povezan tramvajskom linijom s kojom se do centra Berlina (Alexanderplatza) stize za oko tridesetak minuta. Sve sobe sa TWC-om, TV-om i telefonom. Gostima hotela su na raspolaganju sala za doručak, Wi-fi u lobiju hotela (besplatan)

NAPOMENA: Dostupnost interneta zavisi od jačine signala i opterećenosti mreže te se može desiti da bude slabiji ili nedostupan, na sta organizator putovanja ne može imati uticaj). Doručak – švedski sto –samoposluživanje. www.comfort-hotel-berlin.de

VAŽNA NAPOMENA:

U slučaju nastupanja opravdanih razloga, i nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, može doći do zamene ugovorenog smeštaja, u okviru hotela koji su navedeni u programu ili slični, o čemu ćete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom ugovora o putovanju. Ukoliko eventualnu zamenu ugovorenog smeštaja ne prihvatite, možete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica.

USLOVI PLAĆANJA:

Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE INTESA za efektivu, na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA:

 • 30% prilikom rezervacije, a ostatak 15 dana pre putovanja;
 • 30% prilikom rezervacije, a ostatak na jednake rate čekovima građana;
 • 30% prilikom rezervacije, a ostatak na rate putem kredita poslovnih banaka;
 • platnim karticama (Dina, Master, Maestro, Visa, American Expres);
 • 30% prilikom rezervacije, a ostatak kreditnim karticama BANCA INTESE ili KOMERCIJALNE BANKE do 6 mesečnih rata bez kamate.

ARANŽMAN OBUHVATA:

 • Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja,
 • smeštaj u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem (u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta) na bazi tri noćenja sa doručkom u hotelu 4* u Berlinu ,
 • obilaske prema programu putovanja,
 • usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana,
 • troškove organizacije putovanja.

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • Međunarodno putno osiguranje (Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju  neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih),
 • fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera) kao i potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike,
 • individualne troškove i
 • ostale nepomenute troškove.

POPUSTI I DOPLATE:

 • Rezervacija 1/1 soba je moguća isključivo NA UPIT i doplata iznosi 75 €.
 • Popust za dete od 0-11,99 godina u pratnji dve punoplatežne osobe u dvokrevetnoj sobi iznosi 20 eur.
 • Po ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz.

OSIGURANJE:

 • Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu 672 din. sa osiguranom sumom do 25.000 EUR, za državljane Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja (Milutina Milankovica 134 Beograd ) – osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana).
 • U slučaju zdravstvene intervencije (pozvati broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja).

FAKULTATIVNI IZLETI I DOPLATE:

 • pešačko razgledanje grada – 20 € ,
 • Postdam -25 € ,
 • II Svetski rat pešačka tura -15 € .
 • Cena fakultativnih izleta zavisi od broja prijavljenih putnika (neophodan minimum od 25 putnika – a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate), kao i pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner .

NAPOMENE:

U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni.

UPOZORENJE:

Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana.

VAŽNO:

Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,…… ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Argus Tours ne može imati uticaja. Važno obaveštenje – Obaveštavaju se putnici, s`obzirom na postojeću situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita mogu biti promenjeni, u odnosu na ono što je navedeno u programu putovanja, u zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče.

Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: – Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Argus Tours, kao i sa Opštim uslovima medjunarodnog putnog osiguranja-Uniqa osiguranje .

ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA.
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS

Ukoliko Vam program ne odgovara zbog termina polaska, vrste prevoza, izbora hotela ili nečeg drugog uvek možete sami kreirati sopstveni aranžman. Pogledajte ponude vezane za autobuske karte, avio karte i rezervacije hotela u celom svetu.

Call Now Button